Elements comuns a les addiccions

  • Control / descontrol / límits
  • Dependència / hiperestimulació del circuit de recompensa lligat a la dopamina
  • Vergonya lligada a la identitat.
  • Síndrome Abstinència

CONTROL/LIMITS: episodis de pèrdua de control (la persona no pot dir que no, posar el límit), s’ intercalen amb episodis de control rígid. Alguna cosa ha passat en la construcció de l’autonomia.

DEPENDÈNCIA: Hi ha una hiperestimulació del circuit de recompensa cerebral lligat a la dopamina. Aquest circuit però, no satisfà les necessitats reals de la persona i per tant, mai no hi haurà suficient perquè no hi ha una satisfacció real. Però ofereix algun tipus de plaer del que la persona no pot prescindir. Les necessitats afectives estan latents.

VERGONYA: la persona sent que en el més profund del seu ésser hi ha alguna cosa que no està bé i que si es descoberta serà rebutjada. Alguna cosa ha succeït en la construcció de la identitat.

SÍNDROME D’ABSTINÈNCIA: símptomes físics i psicoemocionals que apareixen davant la retirada de l’estímul plaent.

Gràcies al treball terapèutic profund la persona va connectant amb les seves necessitats reals, amb el valor de la seva persona, i va recuperant el control de les seves decisions i la seva autonomia.