Grup de génere per adolescents

Els perills de substituir l’atenció humana per les pantalles i les xarxes socials en els adolescents:

  • Augmenta la impulsivitat
  • Baixa la tolerància a la frustració
  • Disminueix l’impuls vers les relacions de parella
  • S’agreugen problemes relacionats amb l’estat d’ànim com la depressió
  • Dificulta la concentració i el rendiment acadèmic

Els adolescents són especialment vulnerables a l’ús de les xarxes socials, ja que estan en un moment de crisi i reconstrucció de la seva identitat.

Necessiten el contacte humà i relacional encara més que en altres etapes de la vida.

Necessiten límits clars i ferms en l’ús del mòbil i l’accés a xarxes socials. Referents i informació sobre els canvis que experimenten i sobre la sexualitat.

Necessiten el suport dels iguals per a ajudar-los en la coneixença de la seva persona i la seva sexualitat.

Properament oferiré grups de treball per adolescents.