La criança és una etapa preciosa de la vida, així com molt intensa, estar obertes i reconèixer les dificultats i els dubtes, ens humanitza i ens ajuda a poder acompanyar millor els nostres infants.

La criança és una etapa preciosa de la vida, així com molt intensa, estar obertes i reconèixer les dificultats i els dubtes, ens humanitza i ens ajuda a poder acompanyar millor els nostres infants.

En els nadons i en els infants podem observar les etapes de maduració a nivell instintiu-emocional
amb les corresponents necessitats bàsiques. Poder-les veure, respectar i acompanyar és la base per
al bon desenvolupament de l’autoestima, la seguretat i la confiança en la vida adulta.

La criança és una oportunitat per a créixer com a dones i homes, junt amb els nostres fills i filles,
per a revisar la nostra història i els patrons de conducta que tenim automatitzats, per a cuidar-nos
a nosaltres i alhora cuidar-les a elles i ells.

Vols sentir-te acompanyada
i respectada durant la criança?

Consulta per més informació sobre els grups actuals.