Acompanyo les persones des del meu bagatge
de coneixement teòrico-pràctic i des de l’experiència professional i personal, però sobretot des del cor i el respecte que
sento cap a cada una d’elles.

Acompanyo les persones des del meu bagatge de coneixement teòrico-pràctic i des de l’experiència professional i personal, però sobretot des del cor i el respecte que sento cap a cada una d’elles.

El lligam entre la salut física i emocional ha estat l’eix de la meva formació i la meva inquietud des de ben jove, el primer llibre que em va despertar interès en aquest sentit va ser un que relacionava el càncer i les emocions. Als voltants del final de la carrera de medicina, als 22 anys, vaig iniciar la formació psicoterapèutica i alhora el meu treball personal.

Inicialment la meva inquietud respecte a la teràpia va ser “purament” des del coneixement professional, però a mida que vaig anar aprofundint en el treball vaig anar connectant amb mi, amb les meves necessitats i carències, i amb la meva història personal, els primers temps més des de la consciència corporal i emocional; amb els anys vaig anar prenent una comprensió cada vegada més profunda i clara del que havia viscut a nivell instintiu i relacional, i com aquesta vivència havia modelat la meva estructura física i psíquica.

He combinat durant més de 15 anys la pràctica psicoterapèutica amb la mèdica en l’atenció i valoració de la discapacitat.

La maternitat m’ha ajudat, entre moltes coses, a donar una nova perspectiva i un nou valor a tot l’aprenentatge, com a mare i com a dona; i m’ha ajudat a consolidar una visió de respecte i confiança cap a les persones i les nostres capacitats.

“Conegui totes les teories. Domini totes les tècniques, però al tocar una ànima humana sigui tan sols una altra ànima humana”

Carl Jung

La meva formació

Llicenciada en Medicina

per la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), promoció 1997-2003.

Icon_Formacio

Formada en Anàlisi
psico-corporal interactiu amb Angel Bonet i Guillermo Mattioli, promoció 2003-2006.

Formada en teràpia d’Integració Psico-Corporal amb Marc Costa. VII grup de formació, promoció 2010-2014

Icon_curs

Curs intensiu de Sandplay Therapy a càrrec de Barbara Turner (agost 2010) a Califòrnia, USA.

Seminaris de Hakomi Therapy a càrrec de Scott Eaton (setembre 2010) a Califòrnia, USA.

Icon_membre

Membre APIP

(Associació de professionals en Integració Psico-Corporal) www.apip.cat