L’eix de la teràpia de parella és la comunicació, per tal de poder expressar allò que cadascú sent i necessita de l’altre.

L’eix de la teràpia de parella és la
comunicació,
per tal de poder expressar
allò que cadascú sent i necessita de l’altre.

La teràpia ens ajuda a posar consciència en quines són les defenses i barreres que ens separen i que dificulten que els missatges arribin a la parella. També ens ajuda a conèixer més profundament a l’altra persona i a poder-nos respectar amb les nostres diferències. Davant de cada crisi, s’obre una oportunitat.